Flis® är lätt att använda och ger information om strömningsförhållanden i systemet, exempelvis självrensningsförmåga, Froudes tal, hydraulisk radie, tvärsnittsarea, hastighet osv.

Flis har varit tillgängligt i mer än tio år. Intresset har varit mycket stort och vi erbjuder Er denna programvara för att Ni ska öka era möjligheter att snabbt genomföra annars förhållandevis komplicerade beräkningar.

Miljöövervakning kräver att utrustningen för flödesmätning uppfyller gällande normer och krav på kvalitetssäkring. Personer som normalt använder sig av ”Flis” är, ingenjörer som arbetar med projektering av ledningar, kanaler, avloppsreningsverk, våtmarker, miljö- och hälsoskyddsinspektörer i samband nyanläggning, kontroll eller översyn av mätöverfall/ mätrännor.

För närvarande pågår arbete med konvertering till 32-bitars kod för anpassning till Windows XP. Vi ber Er som är intresserade av en uppdatering eller ny installation att skriva till oss så återkommer vi när den nya versionen finns tillgänglig. Uppdateringen innebär endast kompilering och inte någon utökning av programmets beräkningar. Flis är ett registrerat varumärke.

Flis beräknas bli tillgängligt för försäljning inom kort. För att se hur programmet ser ut klicka på bilderna nertill. Programvaran är ett samarbetsprojekt och ingår ej certifieringen.

«Tillbaka till Beställning

FLIS – FLödesbestämning I öppna System

Klicka på bilderna för en större version
t t t t t
tangentbord